• Stacks Image 13

  Welkom op de site van het Motief

  Amateur Fotografen Vereniging het Motief, zoals de foto groep officieel heet is opgericht in 1950 door wijlen Chef Meulenkamp. De fotogroep is in de loop der jaren een begrip geworden in de wereld van de vrijetijdsfotografie. Dit is een andere benaming voor amateurfotografie.
  AFV het Motief is als club lid van de Fotobond en is een van de oudste nog bestaande fotogroepen van de provincie Limburg. 
  Als je wellicht lid wilt worden van deze club stuur ons dan een email dan nodigen wij je uit om een bijeenkomst te bezoeken.  het Motief is een bloeiende vereniging

  Er is een toenemende belangstelling voor fotografie. De doorbraak van digitale toestellen met de daarbij behorende fotobewerkingsprogramma's hebben ertoe geleid, dat er opnieuw een ledenaanwas is bij de diverse fotoclubs. Ook dat is een voordeel van de digitale fotografie. Bij het Motief is deze tendens duidelijk zichtbaar.
  Was het vroeger in het analoge tijdperk nog erg technisch, nu maakt de 'digitale doka' het ook voor meer vrouwen aantrekkelijk om zich met fotografie bezig te houden.
  Wie een camera heeft gekocht en meer wil, gaat vaker op zoek naar een fotoclub om zijn hobby uit te bouwen. Kijk op deze site rond waartoe zo'n lidmaatschap kan leiden.