Stacks Image 35
Stacks Image 21

Welkom op de site van het Motief

Expositie maand November

Stacks Image 49

Amateur Fotografen Vereniging het Motief, zoals de foto groep officieel heet is opgericht in 1950 door wijlen Chef Meulenkamp. De fotogroep is in de loop der jaren een begrip geworden in de wereld van de vrijetijdsfotografie. Dit is een andere benaming voor amateurfotografie.
AFV het Motief is als club lid van de Fotobond en is een van de oudste nog bestaande fotogroepen van de provincie Limburg. 
Als je op zoek bent naar een fotoclub, kun je een avond vrijblijvend komen kennismaken. Op de site zijn de gegevens te vinden wanneer we waar bij elkaar komen. Handig om dit van te voren even te melden bij een van de bestuursleden. Zij zullen het je makkelijker maken om te komen door je te begroeten en wat te vertellen over de gang van zaken op zo'n clubavond.


het Motief is een bloeiende vereniging


Er is een toenemende belangstelling voor fotografie. De doorbraak van digitale toestellen met de daarbij behorende fotobewerkingsprogramma's hebben ertoe geleid, dat er opnieuw een ledenaanwas is bij de diverse fotoclubs. Ook dat is een voordeel van de digitale fotografie. Bij het Motief is deze tendens duidelijk zichtbaar.
Was het vroeger in het analoge tijdperk nog erg technisch, nu maakt de 'digitale doka' het ook voor meer vrouwen aantrekkelijk om zich met fotografie bezig te houden.
Wie een camera heeft gekocht en meer wil, gaat vaker op zoek naar een fotoclub om zijn hobby uit te bouwen. Kijk op deze site rond waartoe zo'n lidmaatschap kan leiden.

tray button
play pause