Stacks Image 35
Stacks Image 21

Succes voor Fotoclub Het Motief.
 
Bij de Bonds Foto Wedstrijd heeft Fotoclub Het Motief getoond dat zij ook nationaal een zeer goed resultaat kunnen neerzetten. Op zondag 2 april werd in Rotterdam de uitslag bekend gemaakt van deze jaarlijkse voor amateur fotografen zeer prestigieuze wedstrijd. Er waren door 174 verenigingen 1740 foto's ingezonden om te worden beoordeeld. Het Motief behaalde hierbij een uitstekende zesde plaats en werd tevens de best scorende fotoclub uit Limburg.
Ook waren er individuele prijzen voor fotografen van Het Motief, een foto van zowel Marianne Verboom als Henk Debets zijn gehonoreerd met een “zilveren sticker” en Nelly van den Boom scoorde een “bronzen sticker”.

Welkom op de site van het Motief

Amateur Fotografen Vereniging het Motief, zoals de foto groep officieel heet is opgericht in 1950 door wijlen Chef Meulenkamp. De fotogroep is in de loop der jaren een begrip geworden in de wereld van de vrijetijdsfotografie. Dit is een andere benaming voor amateurfotografie.
AFV het Motief is als club lid van de Fotobond en is een van de oudste nog bestaande fotogroepen van de provincie Limburg. 
Als je op zoek bent naar een fotoclub, kun je een avond vrijblijvend komen kennismaken. Op de site zijn de gegevens te vinden wanneer we waar bij elkaar komen. Handig om dit van te voren even te melden bij een van de bestuursleden. Zij zullen het je makkelijker maken om te komen door je te begroeten en wat te vertellen over de gang van zaken op zo'n clubavond.


het Motief is een bloeiende vereniging


Er is een toenemende belangstelling voor fotografie. De doorbraak van digitale toestellen met de daarbij behorende fotobewerkingsprogramma's hebben ertoe geleid, dat er opnieuw een ledenaanwas is bij de diverse fotoclubs. Ook dat is een voordeel van de digitale fotografie. Bij het Motief is deze tendens duidelijk zichtbaar.
Was het vroeger in het analoge tijdperk nog erg technisch, nu maakt de 'digitale doka' het ook voor meer vrouwen aantrekkelijk om zich met fotografie bezig te houden.
Wie een camera heeft gekocht en meer wil, gaat vaker op zoek naar een fotoclub om zijn hobby uit te bouwen. Kijk op deze site rond waartoe zo'n lidmaatschap kan leiden.

tray button
play pause